Confirmació assistència trobada

$value )
{
${$key} = $value;
}
foreach( $_GET as $key => $value )
{
${$key} = $value;
}

if($ok==true)
{
validacioConfirmacio($nom, $cognoms, $dni,$domicili,$poblacio,$cp,$pais, $tel1, $tel2, $fax, $dia, $mes, $any, $estudis, $anygrad, $coneix, $email, $professio, $adreprof, $pobprof, $cpprof, $telprof, $faxprof, $emailprof, $cesio,$nn,$obs );
}
else if($form==true)
{
formConfirmacioTrobada();
}
else
{
emailTrobada();
}

?>