Directori

$value ) {
${$key} = $value;
}
foreach( $_GET as $key => $value ) {
${$key} = $value;
}

if($pagina==””) $pagina=0;
if (isset($_SESSION[“sessio_init”])){

formPestanyesDirectori($menu,0);
if($menu==1)
{
if($obrir){
//obrim la fitxa del antic alumne
veureDadesPromocio($obrir,$estudis,$anygrad,$pagina,0);
}
else if($llistatPromo==true) {
//llistat de antics corresponents a la busqueda
llistatPromocio($estudis,$anygrad,$pagina,0);
}
else {
formPromocio(0);
}
}
else if($menu==2)
{
if($obrir){
//obrim la fitxa del antic alumne
veureDadesNom($obrir,$nom,$cognoms,$pagina,0);
}
else if($llistatNom) {
llistatNom($nom,$cognoms,$pagina,0);
}
else {
formNom(0);
}
}
else if($menu==3)
{
if($obrir){
//obrim la fitxa del antic alumne
veureDadesLloc($obrir,$nomLloc,$tipusLloc,$pagina,0);
}
else if($llistatLloc) {
llistatLloc($nomLloc,$tipusLloc,$pagina,0);
}
else
{
formLloc(0);
}
}
else if($menu==4)
{
if($obrir){
//obrim la fitxa del antic alumne
veureDadesEmpresa($obrir,$cerca,$tipusCerca,$pagina,0);
}
else if($llistatEmpresa) {
llistatEmpresa($cerca,$tipusCerca,$pagina,0);
}
else
{
formEmpresa(0);
}
}
else if($menu==5)
{
if($actualitzaDades)
{
if(actualizaDades($_SESSION[“id_antic”],$actNacionalitat,$actDomicili,$actPoblacio,$actCP,$actPais,$actTel1,$actTel2,$actFax,$actEmail,$actDia,$actMes,$actAny,$actEmpresa,$actAdreprof,$actPobprof,$actProvprof,$actCPprof,$actTelprof,$actTelprof2,$actFaxprof,$actEmailprof,$actProfessio,$actCategoria))
{
actualitzaCesions($_SESSION[“id_antic”],$mDNI,$mNac,$mDom,$mPob,$mCP,$mPais,$mTelFixe,$mTelMovil,$mFax,$mEmail,$mNaix,$mEstudis,$mPromo,$mEmpresa,$mAdreProf,$mPobProf,$mProvProf,$mCPProf,$mTelFixeProf,$mTelMovilProf,$mFaxProf,$mEmailProf,$mCarrec,$mSector);
}
}
else
{
formActualitzaDades();
}
}
else if($sector_activitat==true)
{
echo ‘sector d’activitat
‘;
}
}
else{

printErrorDirectori();

}

?>