Formulari d’actualització de dades

$value )
{
${$key} = $value;
}
foreach( $_GET as $key => $value )
{
${$key} = $value;
}

function obtenirNumSoc($dni)
{
$query = “SELECT num_soc FROM associats WHERE dni='”.$dni.”‘;”;
$result = executeQuery($query);
$row = mysql_fetch_array($result);
return $row[“num_soc”];
}

if($esSoci==1) //es soci
{
if($verificar)
{
//verifiquem les seves dades
validacioFormActualitzacio($dni,$num_soc,$dia,$mes,$any);
}
else if($continuarProvant)
{
formIntrodueixComprovacioErrors($dni,$num_soc,$dia,$mes,$any,1);
}
else if($soci_no_verificat)
{
//imprimim formulari vuit i fem actualització manual
formulariActualitzacio($num_soc,0,1);
}
else if($actualitzacio_soci)
{
//apliquem la modificació i enviem el correu a la Marta
modificarActualitzacioSoci($id_antic,$nom, $cognoms, $dni,$nacionalitat,$domicili,$poblacio,$cp,$pais, $tel1, $tel2, $fax, $estudis, $anygrad, $email, $empresa,$adreprof,$pobprof,$provprof,$cpprof,$telprof,$telprof2,$faxprof,$emailprof,$professio, $categoria, $obs, $nn,$difusio,$privacitat);
}
else if($actualitzacio_soci_no_verificat)
{
//enviem formulari perque es modifiqui manualment
if($ok)
{
modificarActualitzacioAntic($id_antic,$nom, $cognoms, $dni,$nacionalitat,$domicili,$poblacio,$cp,$pais, $tel1, $tel2, $fax, $estudis, $promocio, $email, $empresa,$adreprof,$pobprof,$provprof,$cpprof,$telprof,$telprof2,$faxprof,$emailprof,$professio, $categoria, $obs, $nn,$difusio,$privacitat,$naix);
}
else
{
//enviament dades amb comprovació dins el correu
enviarActualitzacioAnticConegut($id_antic,$nom, $cognoms, $dni,$nacionalitat,$domicili,$poblacio,$cp,$pais, $tel1, $tel2, $fax, $estudis, $anygrad, $email, $empresa,$adreprof,$pobprof,$provprof,$cpprof,$telprof,$telprof2,$faxprof,$emailprof,$professio, $categoria, $obs, $nn,$difusio,$privacitat,$dia,$mes,$any);
}
}
else
{
//demanem que introdueixi les seves dades
formIntrodueixComprovacio();
}
}
else if($esSoci==2)// no es soci
{
if($ok)
{
validacioActualitzacioAntic($nom, $cognoms, $dni,$nacionalitat,$domicili,$poblacio,$cp,$pais, $tel1, $tel2, $fax, $dia, $mes, $any, $estudis, $anygrad, $email, $empresa,$adreprof,$pobprof,$provprof,$cpprof,$telprof,$telprof2,$faxprof,$emailprof,$professio, $categoria, $obs, $nn,$difusio,$spam,$privacitat);
}
else
{
formulariActualitzacioAntic();
}
}
else
{
formEsSoci();
}

?>