Revista Nexe

Nexe és la revista de l’Associació d’Antics Alumnes de la UPF, es distribueix gratuïtament entre els seus socis i és la publicació degana de la Universitat Pompeu Fabra.

S’editen 2 números l’any, al juny-juliol i al desembre-gener.

• Any de fundació: 1996.
• Tirada: 1.500 exemplars.

Directora: Mònica Fernández Aguilera
Suport AnticsUPF: Yolanda Porro

Equip de redacció:

Cristina Aced
Anaïs Argelich
Diana Argelich
David A. Pujol
Thais Buforn
Andreu Castellano
Màrius Comorera
Rosa Maria Iglesias
Glòria-Mireia Montanyà
Francisco José Moya
Anna Monreal
Javier Nicolás
Silvia Oliva
Andreu Orte
Marta Parreño
Joan Planas
David Rodríguez
Ferran Simarro
Montse Vives

Maquetació:
Maria Ferreiro

Impressió: Imgesa

Correcció: Gabinet Lingüístic de la UPF. Marta Herrero

Institucions i empreses col•laboradores

• Consell Social. Universitat Pompeu Fabra

Nexe encoratja la participació activa dels seus lectors i, en general, de tota la comunitat universitària de la UPF. Aquesta participació pot concretar-se:
• Participant en el Consell de Redacció.
• Enviant articles o material fotogràfic.
• Enviant cartes al director.

Els materials es poden enviar de manera física a la següent adreça:

Passeig Pujades, 1
Despatx 19.513(Edifici ESCI-Born)
08003 Barcelona
Tlf.: 93-542 27 59
FAX: 93-542 25 32
o bé per correu electrònic a l’adreça monica.fernandez@s800507016.mialojamiento.es.