Confirmació assitència DIADA del GRADUAT 2007

$value )
{
${$key} = $value;
}
foreach( $_GET as $key => $value )
{
${$key} = $value;
}

if($ok)
{
validacioDiada($nom,$cognoms,$es_soci,$num_soci,$tel,$email,$estudis,$anygrad,$acomp,$acomp_antic,$nom_acomp,$cognoms_acomp,$estudis_acomp,$anygrad_acomp,$spam);
}
else
{
formInscDiada();
}

?>