Setmanes professionals

$value ) {
${$key} = $value;
}
foreach( $_GET as $key => $value ) {
${$key} = $value;
}

if($view!=null)
{
if($inscripcio==true)
{
if($ok==true)
{
$data = date(‘Y-m-d H:i:s’);
processaInscripcioSetmana($view, $nom_setmana, $nom, $cognoms, $NIFCIF, $tel, $tel2, $ocupacio, $carrec, $nom_fiscal, $adreca_fiscal, $email, $inscripcio, $data, $num_soc,$vol_rebre) ;
}
else
{
//imprimim el formulari d’inscripció
printFormNewInscSetmana($view);
}
}
else
{
//mostrem la informacio de la setmana
viewSetmanaPublic($view);
}
}
else if ($confirm)
{
//posem la inscripcio com a confirmat
confirmaInscripcioSetmana($confirm, $nom, $cognoms, $email);
}
else
{
//llistat de setmanes que hi ha publicats actualment
listSetmanaPublic();
}

?>