SPAM

A causa de la quantitat de SPAM* que hem rebut últimament ens hem vist obligats a seguir una mesura de seguretat per tal d’evitar que possibles robots omplissin reiteradament els nostres formularis. Per resoldre aquest problema hem optat per una tècnica prou coneguda com incluir un camp amb una operació matemàtica fàcil de resoldre per els usuaris humans, però difícil d’endevinar per un robot rastrejador.

Moltes gràcies per la teva col·laboració.

*Són missatges no sol·licitats, habitualment de tipus publicitari, enviats en quantitats massives que perjudiquen d’una manera o altre al receptor.