AnticsUPF 2.0

logos xarxes socials
Des de fa unes setmanes, hi ha grups operatius a les principals xarxes socials. La filosofia dels grups és obrir un entorn en el qual els amics i amigues d’AnticsUPF puguin rebre notificacions de l’activitat dels antics alumnes, així com tenir un canal addicional de comunicació amb els antics alumnes per la recepció d’idees i propostes.

(Xifres de la primera setmana del juliol del 2008)