Consultora busca advocat

Consultora cerca Advocat/ada per despatx d’advocats de caràcter internacional Funcions: – Emissió d’informes i dictàmens – Participació en procediments Administratius i Contenciosos-Administratius – Col·laboració en…