[PASSAT]Certificat substitutiu del carnet

Com us hem anat informant aquests darrers mesos, estem renovant els carnets dels nostres associats i fent de nous. Us pleguem que per alleugerar la gestió ens envieu el més aviat possible una foto en format .jpg a la nostra adreça de correu electrònic:antics.alumnes@upf.edu