Trobades per promocions

Els graduats dels estudis que desitgin organitzar un sopar de la seva promoció poden fer-ho a través del següent link: Trobades per promocions. I podeu enviar les vostres propostes a través del correu electrònic: antics.alumnes@upf.edu