[PASSAT]Renovació del Carnet de l’Associació

Els associats que encara no tinguin el carnet nou, haurien de lliurar el més aviat possible a secretaria una foto en format jpg, d’una amplada de 220 per 280 píxels aproximadament.Carnet