L’AAA-UPF convoca a l’Assamblea General de socis

El dia 29 de març de 2007, l’Associació d’Antics Alumnes UPF convoca als seus associats a fer l’Assamblea anual de socis.

La sessió es farà a l’aula 40.012 de l’Edifici Roger de Llúria del Campus Ciutadella de la UPF (Ramon Trias Fargas,25-27).

La primera sessió es farà a les 19.30 hores i la segona sessió a les 20.00 hores.

Durant aquesta setmana o properament, rebreu al vostre domicili una carta amb la convocatòria de l’Assamblea i l’ordre del dia.

A continuació, us detallem també l’ordre del dia:

•  Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

•  Lectura i aprovació, si escau, de l’informe de gestió de l’exercici 2006.

•  Lectura i aprovació, si escau, del tancament pressupostari de l’exercici 2006.

•  Lectura i aprovació del pressupost per a l’exercici 2007.

•  Proposta i aprovació, si escau, de ratificació dels membres de la Junta i les seves funcions.

•  Altres qüestions.