Inscripció online

$value ) {
${$key} = $value;
}
foreach( $_GET as $key => $value ) {
${$key} = $value;
}

if($ok==true)
{
validaFormulariAlta($nom,$cognoms, $dni,$domicili,$poblacio,$cp, $tel, $fax, $dia, $mes, $any, $estudis, $anygrad, $coneix, $email, $professio, $adreprof, $pobprof, $cpprof, $telprof, $faxprof, $emailprof, $difusio, $titular, $entitat, $codi_ent, $codi_of, $dc, $ncompte, $obs, $sabadell, $nn, $foto);
}
else
{
formNewAssociatPublic();
}

?>